Promotionvideo

Detta är ett skolprojekt där vi fick i uppdrag att skapa en promotionvideo om oss själva i After Effects i syfte att söka praktikplats. Projektet är skapat i Illustrator och After Effects.

– Jag har nu hittat en praktikplats och är därför inte längre sökande –